Hva mener du?

Legg igjen din mening på vår telefonsvarer

Jobber du som lærer i skolen? Da vil vi vite hva du syntes er det sentrale og viktigste med KRLEfaget.

KRLE og Religion og etikk er i endring. Skisser til de nye læreplanen i KRLE og Religion og etikk er ute. Du kan velge om du vil kommentere disse eller bare vektlegge hva du mener er det sentrale med faget. Du velger selv om du vil bruke eget navn, og presisere hvilket trinn du jobber på. Skisse til nye planer finner du her.

Vi tar i mot alle synspunkter og vil bruke dem i våre sendinger. Hvis du er villig til å bli intervjuet, vil lage noe for podden eller har ønsker på episoder - ta kontakt med knutau@oslomet.no

Tlf: 67 23 62 80

mvh

Redaksjonen