KRLEpodden

KRLEpodden er en podkast om KRLE-faget og religion i skolen. Innholdet er laget med tanke på fagmiljøet, lærere og studenter. Episodene brukes i undervisning på lærerutdanningen, og fungerer som en plattform hvor de som jobber med faget kan utveksle ideer, argumenter og perspektiver. Alt innhold er laget på dugnadsbasis av fagmiljøet og andre. KRLEpodden er forankret på GFU/OsloMet.

Redaksjonen

Knut Aukland (OsloMet)
Ragnhild Laird Iversen (USN)
Heidi Hansen Tømmerås (OsloMet)
Andrew Thomas (HiOF)
Åge J. Schanke (OsloMet)
Anne Siri Kvia (OsloMet)

KRLEpoddens digitale bildemaker: Jørg Arne Jørgensen (Steinserskolen/Stavanger).

Studentgruppa
Anders Lillesæter (OsloMet)

KRLEpodden Student

KRLEpodden Student er poddens egen studentgruppe som er forankret ved GFU/OsloMet.

Kontakt

Epost: knutau@oslomet.no

Bidragsytere

Sissel Undheim, UiB
Marie von der Lippe, UiB
Geir Winje, USN
Ragnhild Laird Iversen, USN
Oddrun M. H. Bråten, NTNU
Camilla Stabel Jørgensen, NTNU
Tove Nicolaisen, HiOA
Geir Skeie, UiS
Vigdis Hølen, USN
Trine Anker, MF
Knut-Jørgen Plesner, scientolog
Knut Axel Jacobsen, UiB
Robert Williams Kvalvaag, OsloMet
Per Bjørnar Grande, HVL
Heid-Leganger Krogstad, MF
Adrian Johansen Rinde, UiS
Christian Stokke, USN
Anders Lillesæter, OsloMet
Signe Myklebust, Den norske kirke
Anuleena Kimanen, Universitetet i Helsinki
Martha Shaw, London South Bank University
Ruth Vatvedt Fjeld, UiO
Ådne Valen-Sendstad, USN