Undervisning

Her finner du episoder som direkte handler om undervisning og undervisningsopplegg.


Religion og musikk (musikk, religioner og livssyn) – Rober W. Kvalvaag forklarer hvordan han bruker musikk i undervisningen, via den såkalte Gift to the child-metoden. Gift to the child er utviklet av John Hull og kan brukes med religiøse gjenstander eller fortellinger, slik som i denne norske studentoppgaven.

Ramayana (fortelling, hinduismen) – Ragnhild Laird Iversen gjengir hvordan hun gjenforteller Ramayana, en veldig viktig fortelling i hinduismen. Ragnhild har også forklart hvordan hun jobber videre etter gjenfortelling med såkalt storyloop.